İş

İşbaşı Eğitimi’ne katılan gençlere 850 lira cep harçlığı

Törene, Çalış­ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. İşbirliği protokolünü, Mes­leki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Tür­kiye İş Kurumu Genel Müdü­rü Samet Güneş imzaladı.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ve­dat Işıkhan, imzalanan işbirli­ği sayesinde mesleki ve teknik eğitim alanında daha etkili, ve­rimli ve sağlıklı uygulamaların geliştirileceğine inandıklarını, bu kapsamda kurdukları çalış­ma komisyonu tarafından ilk etapta yedi meslek alanı belir­lendiğini, bu alanlarda eşleş­tirme çalışmalarının tamam­landığını bildirdi.

Daha kolay iş bulacaklar

Eşleştirmeleri esas alarak, meslek liselerini tamamlayan ve İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlere asgari ücret­ten yüzde 30 daha fazla tutar­da cep harçlığı verdiklerini be­lirten Işıkhan, şunları kaydetti: “Meslek lisesi mezunlarımız, eğer mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına ka­tılım sağlarlarsa, alacakları cep harçlığının günlük tutarı, 654 liradan, 850 liraya yükselmek­tedir.

Bu uygulama, mezunla­rımızın kendi alanlarında iş hayatına katılmaları ve daha kolay iş bulabilmeleri nokta­sında önemli bir destektir” dedi. Milli Eğitim Bakanı Yu­suf Tekin de hazırlanan mes­lek ve teknik eğitim politika belgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın im­zasıyla bu hafta yayınlanaca­ğını söyledi. Belgede, sahadan toplanan taleplere cevap ve­recek düzenlemelerin yer al­dığını ifade eden Tekin, “Mot­tomuz, herkesin bir mesleği olması, herkesin bir mesleği olsun istiyoruz. Buradan ha­reketle de bütün ortaokulla­rımızda zanaat atölyeleri ku­rulmasından başlayıp, pan­siyonlu çırakların kalabildiği okullara kadar bir dizi saha­dan gelen talebi hayata geçi­recek adım atmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

akcakent-ajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu